Εσπασαν το φράγμα των 4 εκατ. ευρώ τα έσοδα της ΓΕΚΕ στο 9μηνο


H εταιρεία ΓΕΚΕ ΑΕ, σε συνέχεια επιστολής της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ’ τριμήνου της χρήσης 2021, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της.

Η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού το 2021, η θεαματική άνοδος όλων των δεικτών ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, όπως γνωρίζουμε πλέον βάσει των στατιστικών δεδομένων, είναι μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα, ως ασφαλής προορισμός εν μέσω μιας οικουμενικής ανασφάλειας, κατόρθωσε να αναβαθμίσει τη θέση της έναντι ανταγωνιστικών χωρών, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, επισημαίνει η εισηγμένη.

Αυξημένη κατά 89,% ήταν η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021. Αυξημένη ήταν επίσης η ταξιδιωτική κίνηση τον Σεπτέμβριο, με 3 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 124,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Κατακόρυφη ήταν επίσης η αύξηση των τουριστικών εισπράξεων τον Σεπτέμβριο, «αγγίζοντας» τα 2,175 δισ. ευρώ, από 867 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Έτσι τον Σεπτέμβριο ο τουρισμός «έπιασε» το 75% των εσόδων του 2019, όταν τα τουριστικά έσοδα είχαν ανέλθει στα 2,886 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο εννιαμήνου, οι επιδόσεις του τουρισμού κινήθηκαν επίσης ανοδικά, σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Σε επίπεδα υπερδιπλάσια σε σχέση με πέρυσι και κοντά στο 54% των προ πανδημίας επιδόσεων κινήθηκαν τα έσοδα του τουρισμού το πρώτο 9μηνο του έτους. Η ισχυρή δυναμική συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο όπως προκύπτει από τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, τον φετινό Σεπτέμβριο οι εισπράξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο ανήλθαν στα 2,175 δισ. ευρώ από 886 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και έναντι 2,886 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019. Συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου είχαμε έσοδα της τάξης των 8,757 δισ. ευρώ έναντι μόλις 3,660 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Προ πανδημίας, στο 9μηνο του 2019 δηλαδή, οι εισπράξεις ήταν στα 16,107 δισ. ευρώ.

Παρά όμως τις πρόσφατες βελτιώσεις, τα άνισα ποσοστά εμβολιασμού σε όλο τον κόσμο και τα νέα στελέχη της Covid-19 θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτή την ανάκαμψη. Η οικονομική πίεση που προκαλείται από την πανδημία θα μπορούσε επίσης να επιβαρύνει τη ζήτηση για ταξίδια, η οποία επιδεινώθηκε από την πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τη διακοπή των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η ασφαλής επανέναρξη του διεθνούς τουρισμού θα συνεχίσει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συντονισμένη ανταπόκριση μεταξύ των χωρών, όσον αφορά στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, τα εναρμονισμένα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής και την αποτελεσματική επικοινωνία για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε μια στιγμή που αυξάνονται τα κρούσματα σε ορισμένες περιοχές.

Η Διοίκηση της Εταιρείας με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης, απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους συνεργάτες της και στους επενδυτές, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την ασθένεια του κορωνοϊού (Covid-19), μελετώντας τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, λόγω αφενός του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης της νόσου και αφετέρου του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα.

Το ξενοδοχείο President, έχοντας να επιδείξει υψηλούς δείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας, έχει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα όσον αφορά την αντοχή στην απότομη πτώση των εσόδων και σε μια ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη περίοδο μείωσης της ζήτησης.

Με την προσδοκία ότι στο έτος 2022 στην Ελλάδα θα βελτιωθούν οι προοπτικές της οικονομίας εφόσον αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση και θα συνεχιστεί η οικονομική ανάπτυξη, η Διοίκηση της Εταιρείας στοχεύει α) στην ανάκτηση και ενίσχυση του κύκλου εργασιών της καθώς και στην επίτευξη αυξημένης κερδοφορίας, ο καθορισμός νέων πακέτων προσφορών, τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και εγκαταστάσεις επιτυγχάνοντας την μείωση των δαπανών του κόστους λειτουργίας και τον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου, β) την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα Υγείας και Ασφαλείας δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον διαμονής και εργασίας.

Επίσης η σχετική αστάθεια των τουριστικών προορισμών της ευρύτερης περιοχής λειτουργεί ευεργετικά υπέρ του προορισμού Ελλάδα ως ασφαλούς χώρας της Ευρωζώνης. Το ξενοδοχείο μας έχοντας ως συγκριτικό πλεονέκτημα τη χωρητικότητα, την τοποθεσία και τις ανταγωνιστικές τιμές μπορεί να επιτύχει την αύξηση των μεγεθών του, βελτιώνοντας ταυτοχρόνως και τις χρηματοοικονομικές του επιδόσεις.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες της Εταιρείας για το εννεάμηνο 2021 έχουν διαρθρωθεί ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών κατά την τρέχουσα περίοδο σημείωσε αύξηση 188,61% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 4.081.252 ευρώ. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020 οι συνολικές πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί σε 2.157.389 ευρώ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT) της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο διαμορφώθηκαν σε κέρδη €944.467 έναντι ζημιών €1.070.445 το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρείας (EBITDA) «αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων», ήταν κερδοφόρο και διαμορφώθηκε σε 1.693.084 ευρώ, έναντι ζημιογόνου αποτελέσματος (441.165) ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Source url

Επένδυση 125 εκατ. ευρώ στην Κρήτη


Στην εξαγορά μιας έκτασης άνω των 200 χιλιάδων τ.μ. στον κόλπο του Κισσάμου Χανίων προχώρησε ο όμιλος Sani/Ikos, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχειακού συγκροτήματος υπό το εμπορικό σήμα της Ikos Resorts στην Κρήτη, έναν προορισμό που εδώ και χρόνια έχει εντάξει η διοίκηση της εταιρείας στα αναπτυξιακά της σχέδια.

Η ανάπτυξη του πολυτελούς vacation resort πέντε αστέρων Ikos Kissamos θα δώσει σημαντική ώθηση στον ποιοτικό τουρισμό της περιοχής Χανίων και της Δυτικής Κρήτης, ενός ταχέως αναπτυσσόμενου προορισμού, με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, την απασχόληση και την οικονομία. Παράλληλα θα ενισχύσει την εικόνα όχι μόνο της περιοχής αλλά και της Κρήτης συνολικά, ως ναυαρχίδας του ελληνικού τουρισμού.

Το νέο Ikos Kissamos θα διαθέτει συνολικά 400 δωμάτια, bungalows και βίλες που θα εκτείνονται σε παραλιακό μέτωπο μήκους 600 μέτρων. Η κατασκευή του θα ξεκινήσει το 2023 και η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται τον Μάιο του 2025.

Για τη δημιουργία της ενιαίας έκτασης των 200 χιλιάδων τ.μ., ο όμιλος απέκτησε και ενοποίησε περισσότερα από 30 επιμέρους οικόπεδα. Η συνολική επένδυση του ομίλου Sani/Ikos στην Κρήτη θα ξεπεράσει τα 125 εκατ. ευρώ ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες από 750 νέες θέσεις εργασίας.

Ο όμιλος Sani/Ikos συνεχίζει να υλοποιεί τα επενδυτικά του σχέδια, με την εξαγορά νέων ακινήτων σε εξαιρετικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και την Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά και την επέκταση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών του μονάδων. Τον Αύγουστο του 2021 προχώρησε σε συμφωνία με τον ισπανικό όμιλο Roxa για την εξαγορά του Blau Porto Petro στη Mallorca, με στόχο την αναβάθμισή του σε πολυτελές resort πέντε αστέρων, που θα λειτουργήσει τον Μάιο 2023 υπό την επωνυμία Ikos Porto Petro, ενώ με την απόκτηση του Alfamar Beach front Resort στην Algarve της Πορτογαλίας, ο όμιλος θα λειτουργήσει τον Μάιο του 2024 το νέο Ikos Cortesia, μετά από πλήρη ανακατασκευή και επέκταση.

Παράλληλα στην Κέρκυρα έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του νέου Ikos Odisia μετά την εξαγορά του πρώην Club Med, με σκοπό να λειτουργήσει με την αρχή της τουριστικής σεζόν του 2023. Επιπλέον, ο όμιλος Sani/Ikos προχωρά στην ανάπτυξη των υφιστάμενων ξενοδοχείων του, με την περαιτέρω επέκταση τόσο του Ikos Andalusia στη Marbella όσο και του Porto Sani στο Sani Vacation resort στη Χαλκιδική.

Το προφίλ του ομίλου

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος. Μέσω των εμπορικών σημάτων του, Sani Vacation resort & Ikos Resorts, o όμιλος λειτουργεί και συνεχώς αναπτύσσει 10 μοναδικά, ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα (Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κως) και την Ισπανία (Marbella/Estepona), τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως.

Τη διοίκηση του Ομίλου Sani/Ikos ασκούν ως co-controlling partners οι κκ. Σταύρος Ανδρεάδης, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης και Mathieu Guillemin, με τη στήριξη κορυφαίων επενδυτικών σχημάτων.

Στόχος του Ομίλου Sani/Ikos είναι η επέκταση των Sani & Ikos Resorts και σε άλλες υψηλού προφίλ τοποθεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέσα από τη λειτουργία των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του, ο όμιλος παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις του για την υιοθέτηση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, καθώς και για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και προϊόντων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ταυτόχρονα με την επίτευξη ισχυρών αποτελεσμάτων.

Ο όμιλος διεκδικεί ηγετική θέση στον χώρο του αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο και έχει βραβευτεί για τα εμβληματικά του προγράμματα βιωσιμότητας, Sani Inexperienced και Ikos Eco-friendly. Ο όμιλος έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη συμβολή του στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην εταιρική διακυβέρνηση (ESG), όπως η επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2030 (internet zero στρατηγική), η κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης (zero plastic) και τα μηδενικά απόβλητα (zero waste) για τις εγκαταστάσεις του μέχρι το 2024. Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες Sani/Ikos χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές με εγγυήσεις προέλευσης, ενώ ανακυκλώνεται το 100% των λυμάτων τους. Ταυτόχρονα, ο όμιλος στηρίζει ένα δίκτυο 40 οργανώσεων, με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε στεριά και θάλασσα, καθώς και την παροχή βοήθειας σε ευάλωτα παιδιά και οικογένειες.

Source link

Τζίρο 1 δισ. ευρώ έκανε η εστίαση το 2ο τρίμηνο


Τα πρώτα σημάδια… ζωής έδωσαν οι επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων το δεύτερο τρίμηνο. Ο κύκλος εργασιών τους σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ανήλθε σε 596.430.723 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 452,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 107.999.937 ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2020 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (1.744,7%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση (54,4%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Παράλληλα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 1.042.303.819 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 62,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 642.120.925 ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2020 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (639,3%), ενώ μείωση (11,%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2021 ανήλθε σε 361.086.160 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 774,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 41.301.600 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2021 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2020 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (3.612,3%) και η μικρότερη αύξηση (583,3%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιουνίου 2021 ανήλθε σε 130.624.837 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,1% σε σχέση με τον Ιούνιο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 101.214.706 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2021 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2020 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (420,7%) και η μικρότερη αύξηση (5,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Supply connection

Η μετάλλαξη Δέλτα απειλεί με ναυάγιο την τουριστική σεζόν


Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να περιορίσουν τους ξένους τουρίστες ή να ρισκάρουν ταχεία εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα, καθώς οικονομολόγοι προειδοποιούν για μια ακόμα απογοητευτική τουριστική σεζόν, σε κάθε περίπτωση.

Χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό όπως η Ισπανία έχουν αντισταθεί στην απαίτηση της Ανγκελα Μέρκελ για ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι στους ταξιδιώτες από χώρες με υψηλά ποσοστά κρουσμάτων της μετάλλαξης που πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία. Οικονομολόγοι, όμως, λένε ότι πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ του καλωσορίσματος επισκεπτών από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία, όπου η μετάλλαξη έχει εξαπλωθεί, και του ρίσκου να κυριαρχήσει η Δέλτα στις ίδιες τους τις χώρες.

«Αυτή η προσπάθεια ‘συμβιβασμού’ είναι ορατή, με την Ελλάδα και την Ισπανία να λένε ότι είναι ανοικτές σε όλους, ενώ η εξίσωση κόστους-οφέλους είναι ξεκάθαρα πολύ διαφορετική σε χώρες της Νοτίου Ευρώπης», δηλώνει η Jessica Hinds, οικονομολόγος στην Capital Economics.

Αυτή την εβδομάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Μάλτα έκαναν αυστηρότερους τους περιορισμούς για τους Βρετανούς τουρίστες. Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Ιταλία απαίτησε από τους ταξιδιώτες που φτάνουν από τη Μεγάλη Βρετανία να μπουν σε καραντίνα πέντε ημερών.

Μετά από μια πτώση, όμως, πέρυσι κατά 80% στα τουριστικά έσοδα, οι χώρες αυτές αναζητούν το πώς θα καλύψουν το χαμένο έδαφος. Ο εισερχόμενος τουρισμός αντιστοιχούσε στο 10% του ΑΕΠ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας και σχεδόν στο 6% της Ισπανίας ένα χρόνο πριν την πανδημία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Επιδεικνύοντας την επιθυμία τους να προσελκύσουν τουρίστες, η Ισπανία και η Πορτογαλία τον Μάιο ήραν τις περισσότερες απαιτήσεις για τεστ και καραντίνα σε αφίξεις από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία. Η Ελλάδα έκανε το ίδιο για τους εμβολιασμένους που φτάνουν από 53 χώρες, περιλαμβανομένης της Ρωσίας. Εκτοτε, τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στη Ρωσία η μετάλλαξη Δέλτα εξαπλώνεται ταχύτατα.

Οι διανυκτερεύσεις στην ΕΕ ήταν 55% χαμηλότερες τον Ιούνιο έναντι της προ πανδημίας περιόδου, σύμφωνα με την Oxford Economics, αλλά προβλέπει ότι η πτώση θα μπορούσε να είναι μόνο 25-15% τον Αύγουστο. Οι αναζητήσεις στο Google για κατάλυμα στην Ισπανία έχουν επιστρέψει σε επίπεδα 2019.

Η McKinsey, η συμβουλευτική εταιρεία, είναι πιο απαισιόδοξη. Προβλέπει ότι τα συνολικά τουριστικά έσοδα στην Ισπανία και την Πορτογαλία θα είναι φέτος τα μισά έναντι της προ πανδημίας περιόδου και ότι πλήρης ανάκαμψη θα έρθει το 2024.

H EE λανσάρισε σήμερα το ψηφιακό πιστοποιητικό για να κάνει ευκολότερα τα ταξίδια εντός του μπλοκ σε όσους έχουν εμβολιαστεί, έχουν νοσήσει ή έχουν αρνητικό τεστ. Ωστόσο χώρες όπως η Ισπανία θέλουν να υποδεχτούν και μη Ευρωπαίους τουρίστες, ειδικά από τη Βρετανία. Υπό κανονικές συνθήκες, το Η.Β. είναι η μεγαλύτερη πηγή τουριστών, αντιστοιχώντας σε 18 εκατομμύρια το 2019, έναντι 11 εκατομμυρίων επισκέψεων από Γερμανία και Γαλλία, τη δεύτερη και τρίτη σημαντικότερη αγορά.

Οι ταχύτατες αλλαγές των δεδομένων περιπλέκουν τα πράγματα. Η Μεγάλη Βρετανία έδωσε την περασμένη εβδομάδα ώθηση στην Ισπανία, περιλαμβάνοντας τις Βαλεραρίδες Νήσους στην «πράσινη λίστα» που επιτρέπει επιστροφές χωρίς καραντίνα για τους Βρετανούς. Ο Ισπανός πρωθυπουργός όμως Pedro Sánchez, στη συνέχεια επανέφερε περιορισμούς, απαιτώντας όσοι φτάνουν να είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά της Covid-19 ή να έχουν αρνητικό PCR τεστ. Η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών, όπως η Ryanair και η easyJet.

Οι μολύνσεις στις Βαλεαρίδες ήδη αυξάνουν αφότου χιλιάδες Ισπανοί φοιτητές ταξίδεψαν εκεί για να γιορτάσουν το τέλος των εξετάσεων, πριν από δύο εβδομάδες. Τουλάχιστον 850 εξ αυτών έχουν έκτοτε βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό.

Ο Tom Jenkins, επικεφαλής της European Tour Operators Association, δήλωσε ότι η αβεβαιότητα θα αποτρέψει πολλούς στη Μεγάλη Βρετανία από το να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι. «Η ρευστότητα τόσο σε όρους υγειονομικού όσο και πολιτικού κινδύνου σημαίνει ότι η οποιαδήποτε κράτηση είναι επισφαλής», είπε.

Ένα παράδειγμα του πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα δόθηκε όταν η Πορτογαλία ήρε τους περιορισμούς για τους Βρετανούς τουρίστες στις 17 Μαΐου, λίγο πριν το Λονδίνο εντάξει τη χώρα στην «πράσινη λίστα». Τρεις εβδομάδες αργότερα, η Μεγάλη Βρετανία μετακίνησε την Πορτογαλία στην «πορτοκαλί λίστα» αναγκάζοντας πολλούς τουρίστες να επαναπατριστούν εσπευσμένα, ώστε να αποφύγουν την καραντίνα. Εκτοτε υπήρξε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, αναγκάζοντας τις πορτογαλικές αρχές να απαγορεύσουν τα ταξίδια από και προς τη Λισαβώνα τα σαββατοκύριακα.

Μια εβδομάδα αργότερα, η Γερμανία έδωσε ένα ακόμα χτύπημα στην Πορτογαλία, προσθέτοντας τη χώρα στη λίστα «κρατών με μεταλλάξεις» και απαγορεύοντας στους περισσότερους τα ταξίδια στη χώρα, εκτός από τους Γερμανούς κατοίκους που πρέπει να υποβληθούν σε καραντίνα 14 ημερών με την επιστροφή τους. Η Πορτογαλία πλέον έχει επιβάλει ανάλογους κανόνες καραντίνας σε μη εμβολιασμένους Βρετανούς.

Η Μέρκελ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα ότι «έχουμε μια κατάσταση στην Πορτογαλία, η οποία πιθανώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», αν τα κράτη-μέλη είχαν υιοθετήσει μια κοινή προσέγγιση για τους ταξιδιώτες από περιοχές υψηλού ρίσκου. Λίγες ημέρες μετά, η Μάλτα δήλωσε ότι θα αποδέχεται μόνο πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες από τη Μεγάλη Βρετανία.

Η Γερμανίδα καγκελάριος «κατσάδιασε» επίσης την Ελλάδα για το ότι δέχεται επισκέπτες που έχουν κάνει ρωσικά και κινεζικά εμβόλια, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές. Η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι θα απαιτήσει αρνητικό τεστ κορωνοϊού από όλους τους ταξιδιώτες που φτάνουν από τη Ρωσία, ακόμα και αν είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Οι οικονομολόγοι λένε ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού είναι μια κούρσα για να σωθεί η τουριστική σεζόν από τη μετάλλαξη Δέλτα. Ο Rafael Doménech, επικεφαλής αναλυτής στην ισπανική τράπεζα BBVA, δήλωσε: «Η καλύτερη αντίδραση σε αυτή την απειλή είναι να επιταχύνουμε την καμπάνια εμβολιασμού».

© The Financial Times Limited 2021. All rights reserved.

FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.

Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation

Source link

Πάνω από 250.000 απευθείας διεθνείς αφίξεις στο Ν. Αιγαίο


Σταθερά ανοδικά κινείται η αεροπορική κίνηση στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, παρά το δυσμενές περιβάλλον που διαμορφώνουν η πανδημία και η εξάπλωση των μεταλλάξεων, σε συνδυασμό με τους διαφορετικούς «κανόνες» που επιβάλλει κάθε χώρα για τους πολίτες της, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό.

Παρά την αβεβαιότητα τού να ταξιδεύει κανείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε σημειώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο οι περισσότερες ημερήσιες αφίξεις -μέχρι σήμερα- με απευθείας διεθνείς πτήσεις, αφού το Σάββατο 27 Ιουνίου ήταν η πιο «δυνατή» ημέρα για το αεροδρόμιο της Ρόδου, που υποδέχθηκε 8.565 τουρίστες, ενώ την Κυριακή 28 Ιουνίου σημειώθηκαν τα υψηλότερα -ημερησίως- νούμερα αφίξεων και στην Κω με 6.032 αφίξεις, στη Σαντορίνη με 2.917 και στη Μύκονο με 2.930 αφίξεις.

Έτσι, ο μήνας του Ιουνίου κλείνει με περισσότερες από 250.000 απευθείας διεθνείς αφίξεις στα πέντε διεθνή αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου (Ρόδου, Κω, Καρπάθου, Μυκόνου, Σαντορίνης) μέσω τουλάχιστον 2.000 πτήσεων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αφιχθέντων στις 307.160.

Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα από τις 13 Μαΐου, οπότε το Νότιο Αιγαίο άνοιξε πρώτο τις πύλες του, μέχρι και τις 27 Ιουνίου, οι πάνω από 307.000 διεθνείς αφίξεις σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα κατανέμονται ως εξής: 137.400 επισκέπτες στη Ρόδο, 69.000 στην Κω, 53.260 στη Σαντορίνη, 44.000 στη Μύκονο και 3.500 στην Κάρπαθο.

Στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι επιβάτες που μετακινούνται μέσω του διεθνούς αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πτήσεις εσωτερικού αλλά και οι επιβάτες που μετακινούνται μέσω του ακτοπλοϊκού δικτύου.

Η Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό δημιουργήθηκε το 2020 για την προώθηση και την προστασία της εικόνας του Νοτίου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού και εργάζεται για τον ενιαίο συντονισμό και την κοινή εκπρόσώπησή του τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Την Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό απαρτίζουν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και παραγωγικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων.

Source link

Ενεργοποιήθηκαν 20.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού σε καταλύματα


Αγαπητοί φίλοι,

Στο Euro2day.gr θέλουμε η επικοινωνία μας να είναι αυτή που έχετε επιλέξει.

Σεβόμενοι τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία* αλλά και με γνώμονα τη συνεχή προσπάθεια για παροχή των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών, έχετε τον απόλυτο έλεγχο των ενημερώσεων που λαμβάνετε και μπορείτε να τις αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

Μείνετε μαζί μας
Ορίστε εδώ τον τρόπο που θέλετε να επικοινωνούμε


Μην ξεχνάτε ότι η εγγραφή σας σας δίνει τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα: